Konstrukční technický tým

ab0301

Na pozadí postupného přizpůsobování struktury sportovního průmyslu a rostoucího vědomí obecné fyzické aktivity, zavádění a provádění příznivých politik bude rozvoj sportovního odvětví znamenat „nejlepší éru“. Řetěz sportovního průmyslu se vyvíjel všestranně, proces uvádění na trh se zrychlil a tržní prostor pro související odvětví je obrovský.
Se zvyšováním příjmů obyvatel stále roste povědomí obyvatel o sportu a kondici a rostou také požadavky na styl sportovních ochranných pomůcek. Vysoce placené najímat špičkové designérské techniky v oboru k vytvoření vlastní značky • DHS, jedna z mála sportovních značek s mezinárodním vlivem v Číně; • YONEX, světově známá značka raket.

S úsilím obchodního týmu a poprodejního týmu, partnerů a trhů: Kromě běžného domácího zboží se naše sportovní ochranné vybavení vyváží také do Severní Ameriky, Evropy, Středního východu a dalších zemí a regionů.

ab0301